Wolfgang Schreiber

September 2015 - Wolfgang Schreiber:
Gratualation an Lisa Stremlau nach dem sensationellen Wahlsieg am 13.09.2015